Các gói Cước Di động Trả Sau Viettel

Các Gói Trả Sau Dưới 200K/ tháng

100.000đ / tháng

 

T100

 • Miễn phí gọi Nội mạng 1000 phút
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 50 phút
 • Miễn phí SMS 0 tin nhắn
 • Data tốc độ cao +0GB / tháng

100.000đ / tháng

 

B100

 • Miễn phí gọi Nội mạng 1000 phút
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 10 phút
 • Miễn phí SMS 0 tin nhắn
 • Data tốc độ cao +2GB / tháng

150.000đ / tháng

 

B150

 • Miễn phí gọi Nội mạng 1000 phút
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 100 phút
 • Miễn phí SMS 150 Nội mạng
 • Data tốc độ cao +4GB / tháng

160.000đ / tháng

 

V160N

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 20 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 60 phút
 • Miễn phí SMS 0 tin nhắn
 • Data tốc độ cao +1.5GB / mỗi ngày

Các Gói Trả Sau Dưới 300K/ tháng

200.000đ / tháng

 

B200

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 30 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 150 phút
 • Miễn phí SMS 150 Nội mạng
 • Data tốc độ cao +8GB / tháng

200.000đ / tháng

 

V200N

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 20 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 100 phút
 • Miễn phí SMS 0 tin nhắn
 • Data tốc độ cao +2GB / mỗi ngày

250.000đ / tháng

 

V250N

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 30 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 150 phút
 • Miễn phí SMS 0 tin nhắn
 • Data tốc độ cao +3GB / mỗi ngày

250.000đ / tháng

 

B250

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 200 phút
 • Miễn phí SMS 200 Nội mạng
 • Data tốc độ cao +10GB / tháng

Các Gói Trả Sau Dưới 400K/ tháng

300.000đ / tháng

 

V300N

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 200 phút
 • Miễn phí SMS 0 tin nhắn
 • Data tốc độ cao +4GB / mỗi ngày

300.000đ / tháng

 

B300

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 250 phút
 • Miễn phí SMS 250 trong nước
 • Data tốc độ cao +10GB / tháng

350.000đ / tháng

 

B350

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 300 phút
 • Miễn phí SMS 300 trong nước
 • Data tốc độ cao +12GB / tháng

400.000đ / tháng

 

B400

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 350 phút
 • Miễn phí SMS 350 trong nước
 • Data tốc độ cao +15GB / tháng

Các Gói Trả Sau Trên 500K/ tháng

500.000đ / tháng

 

B500

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 500 phút
 • Miễn phí SMS 400 trong nước
 • Data tốc độ cao +30GB / tháng

700.000đ / tháng

 

B700

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 700 phút
 • Miễn phí SMS 700 trong nước
 • Data tốc độ cao +30GB / tháng

1.000.000đ / tháng

 

B1000

 • Miễn phí gọi Nội mạng ≤ 60 phút / cuộc gọi
 • Miễn phí gọi Ngoại mạng 1000 phút
 • Miễn phí SMS 1000 trong nước
 • Data tốc độ cao +30GB / tháng

  ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT