Tran-van-quoc

Trần Văn Quốc

Trần Văn Quốc là thành viên của Viettel Telecom. Với phạm vi Kinh doanh được chỉ định là nhân viên cung cấp các Gói cước Internet Wifi Cáp quang Viettel, Gói cước Trả sau Viettel, Gói cước Smart Motor, và các Gói cước khác trong nghành nghề Đăng ký kinh doanh, hoạt động của Viettel Telecom