Baner 4gviettel

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL MỚI NHẤT 2023

Gói cước 4G Viettel Siêu tốc

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

ST70K
70.000 đ
/tháng
MP 500MB/ngày
Đăng ký
ST90K
90.000 đ
/tháng
MP 1GB/ngày
MP truy cập TikTok
Đăng ký
ST120K
120.000 đ
/tháng
MP 2GB/ngày
MP xem phim trên App TV360
Đăng ký
ST150K
150.000 đ
/tháng
MP 3GB/ngày
MP xem phim trên App TV360
Đăng ký

Gói cước 4G Viettel Combo

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

V50C
50.000 đ
/tháng
MP 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)
MP 3GB/tháng
Đăng ký
V70C
70.000 đ
/tháng
MP 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)
MP 500MB/ngày
Đăng ký
V90C
90.000 đ
/tháng
MP 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)
MP 20 phút gọi ngoại mạng
MP 1GB/ngày
MP truy cập TikTok
Đăng ký
V120C
120.000 đ
/tháng
MP 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)
MP 50 phút gọi ngoại mạng
MP 2GB/ngày
MP truy cập TikTok
Đăng ký

Gói cước 4G Viettel siêu ưu đãi

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

V120Z
90.000 đ
/tháng
MP 20 phút/cuộc gọi nội mạng
MP 50 phút gọi ngoại mạng
MP 4GB/ngày
Đăng ký
V120N
120.000 đ
/tháng
MP 20 phút/cuộc gọi nội mạng
MP 50 phút gọi ngoại mạng
MP 4GB/ngày
Đăng ký
V150C
150.000 đ
/tháng
MP 20 phút/cuộc gọi nội mạng
MP 50 phút gọi ngoại mạng
MP 3GB/ngày
Đăng ký
V200C
200.000 đ
/tháng
MP 20 phút/cuộc gọi nội mạng
MP 10 phút gọi ngoại mạng
MP 4GB/ngày
Đăng ký

Gói cước 4G Viettel không giới hạn dung lượng

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

MIMAX70
70.000 đ
/tháng
MP 3GB/tháng tốc độ cao, hết 3GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký
MIMAX90
90.000 đ
/tháng
MP 5GB/tháng tốc độ cao, hết 5GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký
MIMAX125
125.000 đ
/tháng
MP 8GB/tháng tốc độ cao, hết 8GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký
MIMAX200
200.000 đ
/tháng
MP 15GB/tháng tốc độ cao, hết 15GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký

Gói cước 4G Viettel HOT

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

1N
10.000 đ
/1 ngày
MP 10 phút/cuộc gọi nội mạng
MP 5 phút gọi ngoại mạng
MP 5GB Data
MP SMS Nội mạng
Đăng ký
3N
30.000 đ
/3 ngày
MP 10 phút/cuộc gọi nội mạng
MP 15 phút gọi ngoại mạng
MP 15GB Data (5GB/ngày)
MP xem truyền hình trên App TV360
MP SMS Nội mạng
Đăng ký
7N
70.000 đ
/7 ngày
MP 10 phút/cuộc gọi nội mạng
MP 35 phút gọi ngoại mạng
MP 35GB Data (5GB/ngày)
MP xem truyền hình trên App TV360
MP SMS Nội mạng
Đăng ký
30N
300.000 đ
/30 ngày
MP 20 phút/ cuộc nội mạng
MP 150 phút gọi ngoại mạng
MP 150GB Data (5GB/ngày)
MP xem truyền hình trên App TV360
MP SMS Nội mạng
Đăng ký

Gói cước 4G Viettel dành cho sim Dcom

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

D70
70.000 đ
/30 ngày
MP 7GB/30 ngày tốc độ cao, hết 7GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký
D120
120.000 đ
/30 ngày
MP 12GB/30 ngày tốc độ cao, hết 12GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký
D500
500.000 đ
/360 ngày
MP 48GB/360 ngày. Sử dụng 4GB/30 ngày tốc độ cao, hết 4GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký
D900
900.000 đ
/360 ngày
MP 84GB/360 ngày. Sử dụng 7GB/30 ngày tốc độ cao, hết 7GB truy cập tốc độ thông thường
Đăng ký