Lắp mạng Viettel cho Phòng Net

Hiển thị tất cả 26 kết quả

Tốc độ:200 Mbps
Giá cước:2.200.000 vnđ
Khu vực:Toàn quốc
Tặng đến: 3 tháng*
Tốc độ:200 Mbps
Giá cước:1.100.000 vnđ
Khu vực:Toàn quốc
Tặng đến: 3 tháng*
Tốc độ:200 Mbps
Giá cước:4.400.000 vnđ
Khu vực:Toàn quốc
Tặng đến: 3 tháng*
Tốc độ:110 Mbps
Giá cước:250.000 vnđ
Khu vực:Nội thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:110 Mbps
Giá cước:230.000 vnđ
Khu vực:Ngoại thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:110 Mbps
Giá cước:210.000 vnđ
Khu vực:61 Tỉnh
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:140 Mbps Mbps
Giá cước:300.000 vnđ
Khu vực:Nội thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:140 Mbps Mbps
Giá cước:280.000 vnđ
Khu vực:Ngoại thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:140 Mbps Mbps
Giá cước:260.000 vnđ
Khu vực:61 Tỉnh
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:300 Mbps Mbps
Giá cước:525.000 vnđ
Khu vực:Nội thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:300 Mbps Mbps
Giá cước:480.000 vnđ
Khu vực:Ngoại thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:300 Mbps Mbps
Giá cước:430.000 vnđ
Khu vực:61 Tỉnh
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:100 Mbps Mbps
Giá cước:265.000 vnđ
Khu vực:Nội thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:100 Mbps Mbps
Giá cước:245.000 vnđ
Khu vực:Ngoại thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:100 Mbps Mbps
Giá cước:225.000 vnđ
Khu vực:61 Tỉnh
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:120 Mbps Mbps
Giá cước:245.000 vnđ
Khu vực:61 Tỉnh
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:120 Mbps Mbps
Giá cước:260.000 vnđ
Khu vực:Ngoại thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:120 Mbps Mbps
Giá cước:280.000 vnđ
Khu vực:Nội thành
Tặng đến: 03 tháng*
Tốc độ:200 Mbps Mbps
Giá cước:390.000 vnđ
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:200 Mbps Mbps
Giá cước:370.000 vnđ
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:200 Mbps Mbps
Giá cước:350.000 vnđ
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:200 Mbps Mbps
Giá cước:394.000 vnđ
Khu vực:61 Tỉnh
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:200 Mbps Mbps
Giá cước:404.000 vnđ
Khu vực:Ngoại thành
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:250 Mbps Mbps
Giá cước:430.000 vnđ
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:250 Mbps Mbps
Giá cước:480.000 vnđ
Tặng đến: 04 tháng*
Tốc độ:250 Mbps Mbps
Giá cước:525.000 vnđ
Tặng đến: 04 tháng*