Thank You So Much

Cảm ơn Quý khách đã Đăng ký lắp đặt Internet / Truyền hình Viettel

Đội ngũ Chăm sóc và Kỹ thuật sẽ phục vụ Quý khách trong thời gian sớm nhất. Trong lúc chờ đợi, kính mời Quý khách tham khảo các Sản phẩm tuyệt vời khác của Viettel Internet:

4.7